5. mai, 2021

Bønnetidskomiteen - Hvem består den av?

Islamsk Råd Norge har i sitt årsmøte av juni 2020 besluttet å sette i gang et prosjekt for å forene norske muslimer rundt felles prinsipper og standard for bønnetider i hele Norge. På bakgrunn av dette har det blitt satt ned en arbeidsgruppe «bønnetidskomite» bestående av fageksperter, imamer og moskerepresentanter. Vi er glad for å presentere en mangfoldig komite bestående av imamer på tvers av lovskoler og etnisk landbakgrunn. Mangfoldet bidrar til å skape mer samhold og fellesskap blant norske muslimer i det krevende arbeidet som skal gjøres for å utarbeide en felles standardisert bønnetidstabell.

Denne komiteen skal jobbe med å kommunisere med alle muslimske trossamfunn i Norge, jobbe med å etablere begreper, prinsipper og beslutte standarder deretter basert på lokal observasjonsdata, prinsipper og andre forhold. Dette vil resultere i at det etableres en felles base med bønnetider for alle byer og lokasjoner i Norge. Alle digitale tabeller som på hjemmesider, trykket materiell som bønnetidstabell og applikasjoner, må deretter forholde seg til samme masterdata, slik at ulikheter kan unngås.

Bønnetidskomiteen består av følgende personer:

IRN styre:

 • Abdirahman Diriye (leder IRN)
 • Hassan Ali (koordinator)

Prosjektleder:

 • Rizwan Syed

Imamer:

 • Sikandar Madani (Madani moske)
 • Muhammad Iqbal Fani (Minhaj ul-Quran)
 • Safwatullah Mojaddadi (Ahle-Sunnat)
 • Kemal Amara (Det Islamske Forbundet Rabita)
 • Ibrahim Saidy (Dar-us-Salaam)
 • Mufti Tahir Aziz (Lørenskog moske)
 • Dr. Hamid Farooq (Islamic Cultural Centre Norway)
 • Abdilatif Ahmed (Bergen Moske)

Fagpersoner:

 • Dr. Abdillah Suyuthi
 • Imran Mushtaq