18. apr, 2021

Observasjoner fra svarttjernshøgda

Hadde interessant observasjon natt mellom 17.4.2021 - 18.4.2021 fra svarttjernshøgda.

Det er ingen stor lysforurensning i retning fra vest-nord-øst. Derimot er det stor lysforurensning i sør som kommer fra Stor-Oslo.

Isha observasjon:

 • Rød lys (al-shafq al-ahmar) ble borte når solen var mellom 13,5 - 14,0 grader for øyet og videokamere, men det var fortsatt mulig å fange opp rødt lys med stillbilder med innstillinger shutterspeedValue 2 sekunder og ApertureValue F 2,39 og BrightnessValue -1070. Oppfattelse med endret kamerainnstillinger var mulig frem til sola var ca. 15-16 grader under horisont.
 • Hvit lys (al-shafq al-abyad) ble ikke borte, selvom solen var 19 grader under horisont. Dvs at vi klarte å se trærne med et lys bakgrunn, og klar skille mellom svarte trær/fjell og lys himmel horisont.
 • Midnatt var 01:18 med sol -19 grader under horisont
 • Selve solen var på sitt laveste -19 grader under horisont fra 01:11 til 01:23 og hadde størt desimal verdi ved 01:18.

Midnatt observasjon:

Zodial Light: 

 • Se bakgrunnsinformasjon: https://www.timeanddate.com/astronomy/zodiacal-lights.html
 • Zodical light (vertikal pyramide lys) oppstod før midnatt ca 01:11 og varte i noen minutter før midnatt og skjedde ikke etter midnatt.
 • Dette iht. teorien at Zodical light i normal områder skjer hele året før og etter midnatt, mens i nordlige områder skjer dette kun før midnatt i noen uker rundt jevndøgn (21.3) og skjer etter midnatt (fajr kazib) i noen uker rundt jevndøgn (21.9)

Ingen svart himmel: 

 • Vi klarte å se en jevn hvit lys på himmelen fra solen var -16° grader i retning nord-vest og dette varte til solen var via nord til retning nord-øst med -19 grader under horisont, og at solen fortsatte til -16° i retning nord-øst. Dette var klart både med øyet og med kamere med noen innstillinger, hvor vi kan klart se de svarte trærne har lys bakgrunn.
 • Dette betyr at hvis man anser at Isha tiden starter når hvit lys blir borte (al-shaft al-abyad), så var dette fraværende selv når solen var helt ned i -19 grader.
 • Dette viser viktigheten av lokale observasjoner i nordlige områder, siden da får vi avkreftet teorien om at himmelen er helt mørkt etter at solen er dypere enn -18 grader under horisont.
 • Dette betyr at maghrib tiden startet fra solenedgang og varte så lenge det var lys på himmelen og helt frem til kl lyset begynte å endre seg i østlig horisont når solen var mellom -15 til -16 grader under horisont,dvs. ca. 03:00 - 03:15.
 • Informasjon fra denne observasjonen tas med som input til ny standardiseringsarbeid. Husk at denne dagen så blir det ikke mørkt, slik at en beregningsmetode må etableres.
 • Dette er veldig viktig observasjon i overgangen mellom at solen ikke går dypere enn astronomisk tussmørke / astronomical twilight.

Fajr observasjon: 

 • Fajr lys endring begynte å skje når solen var ca. -16° nord-øst og hvor rødlig lys ble synlig for øyet rundt -12,5°